היטל השבחה

מה זה היטל השבחה?
תשלום שיש לשלם לוועדה המקומית בעקבות פעולות שהיא מבצעת, אשר גורמות לטענתה להשבחת הנדל"ן שלכם ולעליית שוויו.

ובהרחבה: מדובר בסכום כסף שאתם חייבים לשלם לועדה המקומית לתכנון ובנייה בעקבות אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג אשר גרמו לעליית ערך שווי הנדל"ן שלכם.

זה דבר טוב, קיבלתם זכויות נוספות, לבנות חדר נוסף / קומה נוספת / קרקע חקלאית שעכשיו היא קרקע למגורים, כל שינוי כזה מביא להשבחה ולעליית שווי המקרקעין. לעיתים, מדובר במאות מיליונים של השבחה ולפעמים בעשרות אלפים אך כל השבחה כזאת מביאה גם לכם רווח.

⬅️ ממה נגזר ההיטל?

שיעור ההיטל הוא מחצית מן ההשבחה (כן, זה יכול להגיע לסכום גבוה).

⬅️ על מי הוא חל?

ההיטל על פי החוק חל על הבעלים ו/או חוכר לדורות.

⬅️ מתי משלמים אותו?

במימוש הזכויות – מכירה של הנכס, בקשה להיתר בנייה, בקשה להקלה או לשימוש חורג.

⬅️ האם יש פטור מהיטל השבחה?

ישנם מקרים בהם תהיו יכולים, בתנאים מסוימים, להיות זכאים לקבל פטור, לדוג' פטור שנקרא בשפה של העוסקים בתחום "עד 140 מ"ר" דירה שהורחבה ולאחר ההרחבה לא עולה על 140 מ"ר; פטור להוספת ממ"ד עד 12 מ"ר; פטורים באזורים שהוגדרו "שכונת שיקום" ועוד.

⬅️ מה חשוב ואפילו חובה לדעת?

אם את מוכרת נכס כדאי לבדוק האם בעקבות המכירה יחול היטל השבחה, ככל ויש חשש ו/או ספק אם יחול היטל השבחה, מומלץ לקבל חוות דעת משמאי מקרקעין ו/או לבצע בירור מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

יכול להיות שתגלי כי בעקבות התכניות המשביחות ערך הנכס שלך גבוה משחשבת ו/או היטל ההשבחה גבוה משחשבת.

אם אתה קונה נכס, וודא בהוראות הסכם המכר, מתי היטל ההשבחה חל על המוכרת וממתי חל עליך.

לרוב, ככל ואין הסכמה מסחרית אחרת, היטל השבחה בגין תכנית שנכנסה לתוקף עד המועד בו נחתם הסכם המכר יחול על המוכר וממועד חתימת הסכם המכר ואילך יחול על הקונה.

אולי יעניין אתכם גם...

תפריט נגישות