מה האינטרסים שלי בהסכם עם קבלן?

בעקבות הפוסט, שוחח איתי לקוח ומיקד את הכל לשאלה אחת – מה בעצם האינטרסים שלו, אז כתבתי וכתבתי ובסוף צימצמתי ל- 10 נקודות מרכזיות של אינטרסים שיש לרוכש דירה מקבלן:

1. שההסכם יהיה ברור ולא יהיו בו סעיפים מעורפלים שיתפרשו לטובת היזם.

2. לקבל ערבויות חוק מכר בעד כל תשלום. בנוסף, ככל ומדובר בקנייה על ה"נייר", יש לשלב הוראות לגבי תקופת הביניים שבה אין עדיין בנק מלווה.

3. לכלול בהסכם סעיפי "יציאה" מהחוזה במידה ומדובר ברכישה של דירה על ה"נייר", לפני קבלת היתר בנייה ובנק מלווה.

4. שהיזם ישא בעלויות המיסים החלים עליו.

5. לבדוק כי קיים היתר בנייה, ומה קורה עד לקבלת היתר הבנייה (במידה ורוכשים על הנייר).

6. לוודא שהרוכש יוכל למכור את הדירה לצד ג' כל עוד אין רישום מסודר בלשכת רישום המקרקעין, ולבדוק מתי ואיך זה מתבצע. המטרה היא שההסכם עליו אתה חותם לא יהיה חתונה קתולית עם היזם.

7. לבדוק מה קורה אם הרוכש רוצה לבצע שינויים בדירה, מתי צריך לבקש את השינויים ומה העלויות.

8. מי מטפל ברישום הבית המשותף והאם הוא קיבל את כל יפויי הכח הדרושים לשם רישום הבית המשותף.

9. מועד מסירת הדירה – צריך להיות סעיף מוחלט וברור מתי מקבלים את הדירה ולתחום את כל העיכובים ה"מותרים" בזמן מסוים.

10. הליך מסירת הדירה – לכתוב פרוטוקול מקדמי ופרוטוקול סופי, לקבוע סעיפים ספציפיים בחוזה על איך ומתי לבצע תיקונים הדרושים בדירה. אין לחתום על חוזה לרכישת דירה בו מופיע סעיף המגדיר את עצם קבלת הדירה כהוכחה לתקינותה.

אולי יעניין אתכם גם...

תפריט נגישות